Eagles, c.April-May, 1977

Probably taken during their European Tour.